NROZP

Podporujeme špecifické organizácie občanov so zdravotným postihnutím pri presadzovaní špecifických záujmov jednotlivých kategórií občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia...


 

 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod Lepší prístup ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a internetovým službám
Lepší prístup ľudí so zdravotným postihnutím k webovým sídlam a internetovým službám PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 05 Máj 2016 18:15

Vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa dohodli na prvých pravidlách platných pre celú EÚ, ktoré umožnia lepší prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám orgánov verejného sektora najmä nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom.

Internet sa stal základným spôsobom poskytovania informácií a služieb, ako aj prístupu k nim. Preto je v súčasnosti  dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby sa každý mohol dostať k webovým stránkam a mobilným aplikáciám, aby pochopil ich obsah a dokázal s nimi správne pracovať. Spoločná koncepcia zabezpečenia prístupnosti webových stránok prispeje k tomu, aby sa všetci Európania podieľali na inkluzívnej digitálnej spoločnosti a využívali výhody, ktoré im ponúka jednotný digitálny trh. Už v roku 2012 predložila Európska komisia návrh smernice o prístupnosti webových sídiel verejných inštitúcií. Návrh sme uvítali, ale mali sme vážne výhrady voči jeho obsahu. Obsahoval napríklad množstvo výnimiek; nevyžadoval prístupnosť webových aplikácií, ktoré sú dnes už nenahraditeľným nástrojom na komunikáciu s verejnou správou; nevyžadoval prístupnosť intranetu, ktorá je potrebná pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím; neobsahoval monitorovacie a donucovacie mechanizmy atď. Do procesu prípravy smernice sa významne zapojili medzinárodné organizácie ako Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Európska únia nevidiacich (EBU) a ich prostredníctvom aj priamo Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) a Únia  nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Aj ich pričinením sa podarilo dosiahnuť dnešnú dohodu. Podrobnejšie sa o prijatom návrhu a ďalšom postupe dočítate v tlačovej správe Európskej komisie

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_en.htm

 

Mimoriadne vysoko si ceníme skutočnosť, že boli akceptované prakticky všetky požiadavky organizácií osôb so zdravotným postihnutím, ako je prístupnosť webových sídiel, mobilných aplikácií a zverejňovaných dokumentov, intranetu a extranetu vrátane systému na monitorovanie a vymáhanie dodržiavania smernice. Veríme, že práve počas slovenského predsedníctva EU sa podarí smernicu schváliť Európskym parlamentom i Radou EU a následne ju čo najskôr transponovať do slovenskej legislatívy. Táto smernica bude významným nástrojom na podporu jednotného digitálneho trhu a zásadne zlepší podmienky života osôb so zdravotným postihnutím vrátane ich vzdelávania, zamestnávania, komunikácie s verejnou správou, využívania verejných služieb, e-governmentu a e-comerce a zníži odkázanosť osôb so zdravotným postihnutím na pomoc iných osôb.

 

Kontakt:

Branislav Mamojka

NROZP v SR

E-mail: mamojka@nrozp.sk

Tel.: 0905 469 651

 

Michaela Hajduková

NROZP v SR

E-mail: hajdukova@nrozp.sk

Tel.: 0905 361 840

 

Chránené dielne

Hodiny na stranke NROZP

Aktualny cas

Chránené dielne

DOHOVOR.sk

Všetko o Dohovore OSN o právach ľudí so ZP nájdete na stránke www.dohovor.sk

Sponzor hostingu

Websupport domény, hostingy, weby