NROZP

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím...


 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod Soc. rehabilitácia Hluchoslepota
Hluchoslepota
Hluchoslepota
Mgr. H. Hajdeckerová, Mgr. J. Šarišská

Pojem hluchoslepota

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu, ktoré spôsobuje extrémne ťažkosti v oblasti výchovy a  vzdelávania, v pracovnom a spoločenskom živote, v mobilite a v prístupe k informáciám.

Hluchoslepota neznamená len úplnú stratu zraku a sluchu. Je to kombinácia rôzneho stupňa postihnutia zraku a sluchu.  Z tohto hľadiska rozlišujeme 4 skupiny hluchoslepých ľudí: