NROZP

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím...


 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod O nás Definície ZP
Základné definície zdravotného postihnutia PDF Tlačiť E-mail
Zdravotné postihnutie (disability)
 
Zdravotné postihnutie je výsledkom poruchy telesnej štruktúry alebo telesnej funkcie, ktorá má dlhodobé následky a znamená obmedzenie činnosti a obmedzenia pri zapojení sa do životných funkcii. Významný vplyv na obmedzenie aktivít a participáciu majú faktory vonkajšieho životného prostredia (§ 9 Stanov NROZP v SR).

Hendikep
 
Filozofia a aktivity NROZP v SR sú založené na pojme zdravotného postihnutia vo vzťahu k životnému prostrediu. Ak človek s trvalým zdravotným postihnutím sa vo svojom živote stretáva so značnými ťažkosťami v dôsledku svojho zdravotného postihnutia,  potom vzniká hendikep medzi ním a ostatnou spoločnosťou. Členstvom v NROZP v SR jeho členské organizácie vyjadrujú súhlas s touto definíciou hendikepu (§ 10 Stanov NROZP v SR).