NROZP

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so zdravotným postihnutím...


 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR sú na svete
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR sú na svete PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 25 Apríl 2016 16:11

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na svojej stránke zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR v súvislosti s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Uverejnením záverečných odporúčaní sa uzatvára prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Ich vypracovaniu predchádzalo predbežné zasadnutie Výboru v Ženeve v termíne 7. – 11. septembra 2015 a takzvaný konštruktívny dialóg s delegáciou Vlády SR, ktorý sa uskutočnil tiež v Ženeve v termíne 4. – 5. apríla 2016.

Cieľom Výboru prostredníctvom záverečných odporúčaní je smerovať našu vládu na efektívnejšiu implementáciu dohovoru. Plnenie odporúčaní a monitorovanie efektívnej implementácie dohovoru sa bude znova hodnotiť po štyroch rokoch.

Záverečné odporúčania a viac informácií o celom procese si môžete prečítať na nasledujúcich odkazoch:

Dokumenty súvisiace s procesom na stránke Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1050&Lang=en

 

Videozáznam z konštruktívneho dialógu s vládou:

http://www.treatybodywebcast.org/crpd15-slovakia/

http://www.treatybodywebcast.org/crpd15-slovakia-international-sign-english-audio/

 

Naše články o procese hodnotenia:

http://dohovor.nrozp.sk/dohovor/dohovor-osn-a-alternativna-sprava.html

http://www.nrozp-mosty.sk/temy-cisla-4-2015/item/1589-slovensko-na-programe-vyboru-osn-pre-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html

http://www.nrozp.sk/index.php/uvodna-stranka-nrozp/272-slovenska-vlada-sa-zuastnila-na-kontruktivnom-dialogu-s-vyborom-osn-pre-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim

 

Chránené dielne

Hodiny na stranke NROZP

Aktualny cas

Chránené dielne

DOHOVOR.sk

Všetko o Dohovore OSN o právach ľudí so ZP nájdete na stránke www.dohovor.sk

Sponzor hostingu

Websupport domény, hostingy, weby